Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Oscar Properties

Oscar Properties

Oscar Properties återkallar utbyteserbjudande och ställer in extrastämma

15:30 / 30 November 2022 Oscar Properties Press release

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat, med beaktande av hur marknaden mottagit utbyteserbjudandet, att återkalla utbyteserbjudandet till bolagets preferensaktieägare samt att därmed ställa in den kommande extrastämman den 5 december 2022.

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att återkalla utbyteserbjudandet till bolagets preferensaktieägare som bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 10 november 2022. Utbyteserbjudandet skulle omfatta samtliga preferensaktier i Oscar Properties och genom erbjudandet skulle Oscar Properties erbjuda 1 500 nya stamaktier för varje preferensaktie som Oscar Properties återköpte från preferensaktieägare. Återköpspriset per preferensaktie var 4 500 kronor och stamaktierna skulle emitteras till en kurs motsvarande 3 kronor per stamaktie. Utbyteserbjudandet var villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som skulle äga rum den 5 december 2022.

Med anledning av styrelsens beslut om återkallande kommer inte den extra bolagsstämman den 5 december 2022, som Oscar Properties offentliggjorde kallelse till den 10 november 2022 genom pressmeddelande, att äga rum.

Beslut om återkallande av utbyteserbjudande har fattats av Oscar Properties styrelse med beaktande av hur marknaden mottagit erbjudandet och kursutvecklingen som bolagets stamaktie haft under senaste veckorna vilket medfört att utbyteserbjudandet inte längre kan anses fördelaktigt för bolagets preferensaktieägare.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl.15:30 CEST.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/