Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OrganoClick

OrganoClick

OrganoClick AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022

08:30 / 17 August 2022 OrganoClick Press release

Andra kvartalet fick blandat utfall för koncernen. Vikande försäljning i bygghandeln påverkade försäljningen av våra konsumentprodukter negativt. Å andra sidan dubblerade vi försäljningen av bindemedel inom affärsområdet Nonwoven och teknisk textil, genom ökade leveranser till Duni och Ahlstrom-Munksjö. Nettot innebar en minskning av koncernens försäljning med -3,3 (10,4) % till 38,5 (39,8) miljoner kr.

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2022

Koncernen jämfört med andra kvartalet 2021 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,52 (39,82) miljoner kr

» Bruttomarginal uppgick till 17,6 (20,9) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,73 (-4,10) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,52 (-7,57) miljoner kr

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2022

Koncernen jämfört med första halvåret 2021 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 71,16 (69,48) miljoner kr.

» Bruttomarginal uppgick till 21,1 (21,7) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,92 (-8,66) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -24,87 (-25,76) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-17 08:30 CET.

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/