Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OrganoClick

OrganoClick

Kommuniké från extra bolagsstämma i OrganoClick AB (publ)

13:19 / 12 January 2022 OrganoClick Press release

OrganoClick AB (publ) höll onsdagen den 12 januari 2022  en extra bolagsstämma i Täby varvid följande stämmobeslut fattades:

  • Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av 979 500 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1") i enlighet med Styrelsens förslag.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt av den extra bolagsstämman.

OrganoClick AB (publ) 

Styrelsen

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-12 13:19 CET.

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/