Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ogunsen

Ogunsen

Ogunsens resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar

15:25 / 17 October 2022 Ogunsen Press release

Ogunsen AB:s (publ) rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 förväntas uppgå till cirka 15,5 MSEK

Ogunsen AB (publ) publicerar varken intäkts- eller resultatprognoser. Då marknadens förväntningar avseende tredje kvartalet 2022 bedöms understiga resultatet som kommer att presenteras, offentliggörs resultatet tidigare. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förväntas preliminärt uppgå till ca 15,5 MSEK. Nettoomsättning för tredje kvartalet förväntas preliminärt uppgå till ca 117 MSEK.
Resultatet för tredje kvartalet presenteras i sin helhet den 11 november 2022 kl. 08:30. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerat resultat är preliminärt.
 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/