Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

09:13 / 18 September 2023 Nordic Waterproofing Press release

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
Instrument SE0014731089 CFD
Innehavare TFG Asset Management UK LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2023-09-14
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 10,38036 % 2 500 000
 
TOTALT 10,38036 % 2 500 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Polygon European Equity Opportunity Master Fund
 - antal rösträtter 1 475 440
 - andel av rösträtter 6,12624 %
 - bolag Blackwell Partners LLC
 - antal rösträtter 1 024 560
 - andel av rösträtter 4,25412 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 500 000
 - andel av rösträtter 10,38036 %
 
Kommentar
Changes due to: Entering into CFD
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/