Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

17:04 / 15 September 2023 Nordic Waterproofing Press release

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
Instrument SE0014731089 Ordinary Shares
Innehavare Samson Rock Capital LLP, Samson Rock Event Driven Master Fund Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Datum 2023-09-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 290 454
 - direkt innehavda rösträtter 1 290 454
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,36 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,36 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,36 % 1 290 454
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,36 % 1 290 454
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 290 454
 - andel av rösträtter 5,36 %
 
Kommentar
Samson Rock Event Driven Master Fund Limited (the master fund) is the direct holder of the shares and financial instruments. Samson Rock Capital LLP is the investment manager and has a contractual right to buy/sell/vote shares and financial instruments held in the master fund.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/