Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding AB

16:00 / 15 September 2021 Nordic Waterproofing Press release

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding AB årsstämma 2022 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2021.

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.

  • Ulf Hedlundh, Svolder AB, valberedningens ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
  • Erik Kjellgren, Länsförsäkringar fonder
  • Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB

Sammantaget representerar valberedningen 36,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2021.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2021.

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i Helsingborg den 28 april 2022.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/