Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

21:32 / 13 September 2021 Nordic Waterproofing Press release

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
Instrument SE0014731089 Shares
Innehavare Mawer Investment Management Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 246 423
Antal rösträtter 1 246 423
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-09-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 043 131
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 043 131
Andel
 - aktier 4,33123 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,33123 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,33123 % 1 043 131
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,33123 % 1 043 131
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Mawer Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter 942 407
 - andel av rösträtter 3,91301 %
 - bolag Manulife Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter 100 724
 - andel av rösträtter 0,41822 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 043 131
 - andel av rösträtter 4,33123 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/