Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

17:09 / 13 September 2021 Nordic Waterproofing Press release

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
Instrument SE0014731089 NWG
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 542 952
Antal rösträtter 3 542 952
 
Transaktionen
Datum 2021-09-10
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 742 952
 - direkt innehavda rösträtter 3 742 952
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 15,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 15,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,5 % 3 742 952
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,5 % 3 742 952
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 742 952
 - andel av rösträtter 15,5 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/