Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för det andra kvartalet 2021

12:30 / 13 July 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari - juni 2021 tisdagen den 20 juli 2021, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Palle Schrewelius, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-566 427 07
Från Danmark: +45 78 15 01 08
Från Storbritannien: +44 33 33 00 90 35

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/