Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: NWG utser hållbarhetschef (CSO - Chief Sustainability Officer)

16:00 / 15 June 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Group har utsett Susanne Højholt, Group R&D Manager, till den nyinrättade tjänsten som gruppens CSO.

Sedan börsintroduktionen 2016 har vår förvärvsstrategi varit starkt inriktad på hållbara bygglösningar, inklusive träbaserade prefabricerade element (Taasinge Elementer, RVT, Ugilt, LV Elements, Seikat), grön infrastruktur (Vegtech, Urban Green) och installation av solpaneler (Playgreen).

Vi har som mål att uppnå koldioxidneutralitet i vår dagliga verksamhet och att vara "best in class" i vår bransch när det gäller hållbarhet. För att främja vår strävan mot fullständig hållbarhet i hela vår verksamhet skapas den nya CSO-tjänsten i koncernen, rapporterandes till VD.

Susanne Højholt, Group R&D Manager, tillträder tjänsten med omedelbar verkan och i kombination med sitt nuvarande ansvar.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 16:00 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/