Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: Nordic Waterproofings förvärv av Seikat Oy är genomfört

11:30 / 1 April 2021 Nordic Waterproofing Press release

Som tidigare kommunicerats den 10 mars 2021, tecknade Nordic Waterproofing Group ett avtal om att förvärva det finska företaget Seikat Oy ("Seikat"). Idag har, som planerat, förvärvet av 84 procent av Seikat genomförts.

Seikat grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Ylistaro, Finland. Bolaget konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar långa (15 - 24 meter) prefabricerade takelement i trä för industrifastigheter, lager, offentliga och kommersiella byggnader. Seikat har 21 anställda och en årlig omsättning på ca 4 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbara, träbaserade byggnadslösningar. Att etablera oss på den finska marknaden är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro inom detta område utanför Danmark och Norge.

Nordic Waterproofing Holding AB:s finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har idag förvärvat 84 procent av aktierna i Seikat. Återstående 16 procent av aktierna kan förvärvas under 2023. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021 inom segmentet Products & Solutions.

"Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska främja hållbara lösningar för byggindustrin samt bredda våra produkt- och serviceerbjudanden. Jag är mycket glad över att med Seikat som en del av vår koncern ökar vi vårt bidrag till hållbarheten inom den finska byggindustrin. Det är glädjande att Seikats ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing", säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 11:30 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, delägt bolag i Norge samt genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/