Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för det första kvartalet 2021

16:30 / 19 April 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari - mars 2021 tisdagen den 27 april 2021, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Per-Olof Schrewelius, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. 

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Bokslutskommuniké och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.
För att delta, vänligen ring:

  • Från Sverige: 08-505 583 73
  • Från Danmark: +45 78 72 32 51
  • Från Storbritannien: +44 33 33 00 92 71
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 16:30 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, delägt bolag i Norge samt genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/