Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: Nordic Waterproofing förvärvar 70% av Byggpartner AS i Norge, ett bolag som utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter

11:00 / 28 January 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 70% av det norska företaget Byggpartner AS ("Byggpartner"). Företaget har sitt huvudkontor i Sandefjord och utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo. Byggpartner har 56 anställda och en årlig omsättning på ca 180 MNOK. Förvärvet görs för att stärka vår position och för att förbättra vårt serviceerbjudande på den norska marknaden

Byggpartner AS grundades 1998 i Sandefjord, Norge, och har sedan dess kunnat erbjuda högkvalitativa tjänster inom installation och underhåll av tätskiktsprodukter. Byggpartner är den största privatägda tätskiktsentreprenören i Norge och har framför allt en stark position i området kring Oslo.

"Förvärvet av Byggpartner utgör en väsentlig del i vår strategi att stärka vår position på den norska marknaden och kunna ge norska kunder ett bättre serviceerbjudande." säger Petter Holth, landschef för Norge. "Den geografiska placeringen ger oss en stark strategisk position i Norge att växa vidare från inom detta segment."

"Byggpartner har under flera år vuxit snabbt och det här är ett naturligt steg för att öka hastigheten på företagets utveckling", säger Björn Svanberg, VD för Byggpartner. "Vi är glada att få en stark ägare med ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet och vi ser en god potential för fortsatt tillväxt" fortsätter Björn.

Nordic Waterproofing Holding AB:s norska dotterbolag Nordic Waterproofing AS har förvärvat 70 procent av aktierna i Byggpartner AS. Säljare är företagets grundare och förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021.

"Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska bredda våra produkt- och serviceerbjudanden på relevanta europeiska marknader och med Byggpartner får vi ett spännande tillskott med god tillväxtpotential på den norska marknaden. Det är glädjande att Byggpartners tidigare huvudägare samt bolagets ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Norge till Nordic Waterproofing", säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 11:00 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/