Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

18:30 / 20 February 2020 Nordic Waterproofing Press release

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Gumaco AB

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Ulf Gundemark, styrelseordförande Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409

b) Transaktionens art: Köp

c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 111,80 per aktie 589 aktier

SEK 112,00 per aktie 953 aktier

SEK 111,80 per aktie 33 aktier

SEK 112,20 per aktie 218 aktier

SEK 112,20 per aktie 2 229 aktier

SEK 112,20 per aktie 100 aktier

SEK 112,00 per aktie 130 aktier

SEK 112,00 per aktie 50 aktier

SEK 112,20 per aktie 343 aktier

SEK 112,20 per aktie 354 aktier

SEK 111,80 per aktie 1 aktie

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 5 000 aktier; Värde: 560 524 SEK; Genomsnittligt pris SEK 112,10484/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-20

f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

Nordic Waterproofing is one of the leading providers in the waterproofing market in northern Europe. The Company provides high-quality products and solutions for waterproofing in Sweden, Finland, Denmark, Norway, Belgium, the Netherlands, Poland, the United Kingdom and Germany. Nordic Waterproofing also provides installation services through wholly-owned subsidiaries In Finland and through part-owned franchise companies in Denmark. The Company markets its products and solutions under more than ten brands, all with an extensive heritage, most of which are among the most established and well-recognized brands in waterproofing in their respective markets, such as Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT and Veg Tech. Nordic Waterproofing is listed in the Mid Cap segment on Nasdaq Stockholm with the stock ticker NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/