Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Nordic Waterproofing publicerar tillägg till noteringsprospektet

16:20 / 6 November 2020 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB har upprättat ett tillägg till noteringsprospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 september 2020 och offentliggjordes samma dag (som tidigare meddelats i PM 2020-09-11) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Nordic Waterproofing Holding A/S den 3 november 2020 offentliggjort delårsrapporten för perioden januari - september 2020.

Finansinspektionen har i dag godkänt Nordic Waterproofing Holding AB:s tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har i dag offentliggjorts på www.nordicwaterproofing.com och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/