Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Idag är första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm

17:15 / 30 November 2020 Nordic Waterproofing Press release

Fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB ("Bolaget") (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11, PM 2020-10-15 och PM 2020-11-19) verkställdes den 26 november 2020. I samband därmed avnoterades och upplöstes Nordic Waterproofing Holding A/S och aktieägare erhöll aktier i Bolaget. Idag är första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon:  0707-82 79 58
e-mail: per-olof.schrewelius@nordicwaterproofing.com
 

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/