Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

08:30 / 20 October 2020 Nordic Waterproofing Press release

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S årsstämma 2021 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2020.

Vid årsstämman den 15 juni 2020 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fem ledamöter.

Ulf Hedlundh, Svolder AB, valberedningens ordförande

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Viktor Henriksson, Carnegie Fonder

Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Sammantaget representerar valberedningen 35,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2020.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com.Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2020.

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas i Helsingborg den 29 april 2021.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/