Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

11:30 / 15 October 2020 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding A/S ("Nordic Waterproofing" eller "Bolaget") har idag den 15 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg.

1.            Beslut om godkännande av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB

Stämman beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget, som överlåtande bolag, och Nordic Waterproofing Holding AB, som övertagande bolag, i enlighet med den gemensamma fusionsplanen, daterad den 11 september 2020, som offentliggjordes av den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) den 11 september 2020. Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som röstade på stämman.

2.            Bemyndigande till stämmans ordförande

Stämman beslutade att bemyndiga stämmans ordförande, eller annan i dennes ställe, att registrera stämmans beslut vid den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) och att genomföra de mindre justeringar eller tillägg i stämmans beslut som kan komma att begäras av den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) för att genomföra registreringen. Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som röstade på stämman.

Vejen, 15 oktober 2020

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 11.30 CEST den 15 oktober 2020.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/