Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Kommentar till effekterna av oljebolaget Nynas ansökan om företagsrekonstruktion

18:30 / 13 December 2019 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing har tagit del av uppgifter i medier om att Nynas AB (publ) idag har lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion. Nordic Waterproofings initiala bedömning är att effekterna av Nynas beslut inte påverkar Nordic Waterproofings verksamhet.

Ledningen i Nordic Waterproofing har under en längre tid följt utvecklingen i Nynas, en viktig leverantör av bitumen som är en råvara som används till flera av Nordic Waterproofings nyckelprodukter. Koncernen har valt att i ökande grad komplettera med fler leverantörer för att säkra leveranser av bitumen i det fall Nynas inte längre kan fullfölja sina åtaganden.

"Vi har sedan en tid bevakat utvecklingen av den politiska situationen i Venezuela och vilka effekter de amerikanska reglerna om export av oljeprodukter skulle kunna få för vår huvudleverantör av bitumen. Vi har planerat för en situation som den som nu uppstått", säger Martin Ellis, VD & Koncernchef Nordic Waterproofing Holding A/S. "Vår produktion är begränsad under vinterperioden och bedömningen i dagsläget är därför att koncernens verksamhet inte kommer att påverkas som en följd av Nynas beslut."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019, kl. 18:30 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/