Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 3, 2019

08:00 / 21 January 2019 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 14 januari 2019 till och med den 18 januari 2019 återköpt sammanlagt 14 617 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen").

    

Under perioden den 14 januari 2019 till och med den 18 januari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|14 |1 997 |74,2653  |148 307,80  |
|januari| | | |
|2019 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|15 |3 350 |74,4985 |249 569,98 |
|januari| | | |
|2019 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|16 |4 491 |74,7252 |335 590,87 |
|januari| | | |
|2019 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|17 |1 573 |75,3737 |118 562,83 |
|januari| | | |
|2019 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+
|18 |3 206 |74,8750 |240 049,25 |
|januari| | | |
|2019 | | | |
+-------+-----------------+---------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 18 januari 2019 till 55 744 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 18 januari 2019 har sammanlagt 55 744 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019, kl. 08:00 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting,Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/