Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

11:45 / 12 September 2018 Nordic Waterproofing Press release

Den 31 maj 2017 beslutade den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") att Nordic Waterproofing A/S, ett danskt dotterbolag till Nordic Waterproofing Holding A/S, och Icopal Danmark ApS samt de två branschorganisationerna Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening och Tagpapbranchens Oplysningsråd ("TOR") använt den nationella bransch-standarden ("TOR-anvisningerne") i syfte att utestänga befintliga och potentiella konkurrenter från marknaden.

Till följd av detta beordrade KFST TOR att återkalla sina produktstandarder och övriga parter att avbryta sin medverkan i TOR. Samtliga tilltalade parter överklagade KFST beslut, och idag har den danska konkurrens­nämnden fastställt att KFST:s påståenden var baserade på ofullständiga underlag och legalt bristfälliga argument.

Konkurrensnämnden har därför hänvisat ärendet tillbaka till KFST för ny bedömning.

Nordic Waterproofing A/S har sedan ärendet påbörjades vidhållit att bolaget har agerat i enlighet med gällande lagstiftning. Idag, efter nästan fyra år efter att KFST påbörjade sin undersökning, reflekteras detta genom konkurrensnämndens beslut om ärendets hänvisning tillbaka till KFST för ny bedömning.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018, kl. 11:45 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting,Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/