Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, producent av prefabricerade tak- och fasadelement i Norge

13:15 / 1 March 2018 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det norska företaget Ringsaker Vegg- og Takelementer AS ("RVT"). Företaget är en av Norges ledande tillverkare av prefabricerade fasadelement i trä till byggindustrin. RVT har en årlig försäljning omkring 100 MSEK och 50 anställda. Förvärvet är en del av strategin att göra Taasinge Elementer och Nordic Waterproofing till en större aktör på den nordiska marknaden för prefabricerade tak- och fasadelement.

Genom förvärvet av RVT stärker Nordic Waterproofing sin närvaro och produktion av högkvalitativa prefabricerade tak- och fasadelement av trä, som för närvarande drivs under namnen Taasinge Elementer och LV Elements. Taasinge Elementer har för närvarande tre produktionsenheter i Danmark och en i Lettland, med byggindustrin som viktigaste kundkategori.

"Förvärvet av RVT utgör en väsentlig del i vår strategi att geografiskt utvidga vårt erbjudande om hållbara och skräddarsydda prefabricerade element på den nordiska marknaden", säger Martin Tholstrup, affärsenhetschef för Taasinge Elementer. "I likhet med den danska marknaden för högkvalitativa prefabricerade element präglas även den norska marknaden av tillväxt med fokus på ökad användning av trä i konstruktioner. Den geografiska placeringen ger oss en stark strategisk plattform i Norge att växa från, genom att dra fördel av den ökade marknadsandelen för prefabricerade element. Dessutom ger Taasinge tillgång till konkurrenskraftig produktionskapacitet och kompetens för att stödja RVTs fortsatta tillväxt. "

"RVT har utvecklats bra de senaste åren och tar del av den pågående övergången från byggande på plats till installation av prefabricerade element, med ytterligare potential framöver", säger Per Arne Barli, VD för RVT. "Vi deltar i hela värdekedjan, från ritningsstadiet till installation, och är välkända av arkitekter samt har goda relationer med alla de större norska byggföretagen. Med en ny huvudägare kommer RVT att ingå i en större koncern med en stark och solid plattform som gör att vi kan fortsätta växa, säkerställa en kostnadseffektiv och hållbar produktion och därigenom optimera vår verksamhet än mer i Norge."

Nordic Waterproofing Holding A/S danska dotterbolag Taasinge Elementer A/S har förvärvat 75 procent av aktierna i Ringsaker Vegg- og Takelementer AS för 38 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Säljare är företagets ledning och grundare och förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. RVT kommer att konsolideras inom segmentet "Products and Solutions" och redovisas som en del i Nordic Waterproofing från och med den 1 mars 2018. Förvärvsrelaterade kostnader i form av konsultkostnader uppgår till cirka 2 MSEK, vilka redovisas resultaträkningen för första kvartalet 2018. Förvärvet bedöms få en marginell positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2018.

"Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska bredda våra produkt- och serviceerbjudanden på relevanta europeiska marknader och med RVT får vi ett spännande tillskott med god tillväxtpotential på en ny geografisk marknad för Taasinge. Det är glädjande att RVTs ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Norge till Nordic Waterproofing, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018, kl. 13:15 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting och Taasinge Elementer. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/