Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Pressmeddelandefrån större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

19:00 / 16 February 2017 Nordic Waterproofing Press release

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding:

Svolder AB (publ) (organisationsnummer 556569-2019), med adress Birger Jarlsgatan 13, Stockholm (postadress Box 704 31, 107 25 Stockholm) ("Svolder"), har idag förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (DK. organisationsnummer 33 39 53 61) och har passerat tröskelvärdet om innehav över 5 procent av rösträtterna och nominellt värde av det totala aktiekapitalet.

Efter förvärvet har Svolder ett direkt ägande om nominellt DKK 1 448 205 aktier med kvotvärde om DKK 1 vardera (varje aktie har en röst), motsvarande 6,01 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 februari 2017 kl. 19:00

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/