Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Genomfördförsäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

08:00 / 16 February 2017 Nordic Waterproofing Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Fonder med Axcel Management A/S ("Axcel") som rådgivare samt KIRKBI Invest A/S ("KIRKBI") har sålt 3 400 422 respektive 599 772 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S ("Nordic Waterproofing") i en så kallad accelererad bookbuilding-process till institutionella investerare i Sverige och utlandet till ett pris av 90.00 kronor per aktie ("Försäljningen").

Efter Försäljningen äger varken Axcel eller KIRKBI några aktier i Nordic Waterproofing.

ABG Sundal Collier och Carnegie har agerat som "joint bookrunners" i samband med Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP har agerat som oberoende finansiell rådgivare till Axcel i samband med Försäljningen. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.
Informationen lämnades för offentliggörande 16 februari 2017 kl. 08:00.

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/