Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Försäljningav aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

17:30 / 15 February 2017 Nordic Waterproofing Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL
FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") och Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") har utsetts till att undersöka möjligheterna att sälja aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S ("Nordic Waterproofing") ("Försäljningen"). Aktierna ägs av fonder med Axcel Management A/S ("Axcel") som rådgivare och av KIRKBI Invest A/S ("KIRKBI").

Axcels nuvarande ägande uppgår till 3 400 422 aktier och KIRKBI:s nuvarande ägande uppgår till 599 772 aktier, motsvarande 14,1 procent respektive 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing.

Priset per aktie i Försäljningen kommer att sättas genom en så kallad accelerated bookbuilding process, som startar idag, den 15 februari 2017,kl 17:30 CET och kan komma att avslutas vid tidpunkt som bestäms med kort varsel.

ABG Sundal Collier och Carnegie agerar "joint bookrunners" i Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP är oberoende finansiell rådgivare till Axcel i Försäljningen. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Informationen lämnades för offentliggörande 15 februari 2017, kl. 17:30.

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Koncernen erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller koncernen dessutom installationstjänster. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/