Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Anders Björklund blir ansvarig för marknadssegmentet konsumentelektronik inom affärsområde Integrated Solutions

09:00 / 12 January 2023 Nolato Press release

Nolato har utsett Anders Björklund till ny chef för marknadssegmentet konsumentelektronik inom affärsområde Integrated Solutions. Anders Björklund utsågs under våren till affärsområdeschef för Industrial Solutions samt medlem av Nolatos koncernledning. Han har tillträtt sina positioner.

”Våra kunder optimerar allt mer sina resurser och närvaro utifrån ett världsomspännande marknadsperspektiv och söker efter globala leverantörer med lokal närvaro. Genom en gemensam agenda och styrning av affärsområde Industrial Solutions och marknadssegmentet konsumentelektronik inom affärsområde Integrated Solutions kan vi närma oss kunder med ett globalt erbjudande av så kallade ”multi-site-lösningar”. Detta ger oss möjlighet att proaktivt utveckla nya stora konton samt att realisera den fulla potentialen inom vår nuvarande kundbas”, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

En gemensam strategiprocess och strategisk agenda kommer att underlätta ett intensifierat samarbete mellan Industrial Solutions och marknadssegmentet konsumentelektronik inom Integrated Solutions, vilket ökar möjligheten att attrahera globala kunder med ett stort utbud av lösningar på olika kontinenter.

”Att ytterligare kunna bidra till att stärka Nolatos position som strategisk partner till ett stort antal globalt ledande företag inom en rad olika branscher känns verkligen stimulerande”, kommenterar Anders Björklund.

Anders Björklund har det senaste decenniet haft en rad ledande befattningar inom Sandvik-koncernen och kommer närmast från en position som vd i Kanthal, en division inom Alleima. Björklund har tidigare även verkat inom bland annat Gunnebo Industries, Volvo Construction Equipment och Ericsson.

”Trots en hel del omvärldsutmaningar flyttar vi kontinuerligt fram våra marknadspositioner. Vi ser att kunderna i allt större utsträckning efterfrågar strategiska samarbeten med globala partners med lokal närvaro. Nolato har betydande produktionskapacitet i ett tiotal länder på tre kontinenter med ett trettiotal anläggningar. Tillsammans med ett gediget produktionskunnande, en hög innovationsgrad och stort antal kunder samt en god finansiell ställning ser vi framtiden an med tillförsikt även om den allmänna industrikonjunkturen ser ut att mattas av, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Nuvarande chef för marknadssegmentet konsumentelektronik, Jörgen Karlsson, lämnar Nolato efter 27 år för att gå i pension.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/