Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Ny stor solpark i södra Sverige driftsätts

08:30 / 7 July 2022 Nolato Press release

I Skåne utanför Åhus sätts en av landets största solparker nu i drift. Den är lika stor som 8 fotbollsplaner och producerar cirka 8 GWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1.600 villor. Bakom satsningen står Nolato tillsammans med elbolaget Bixia och solenergiföretaget Alight.

Viktigt steg i ambitiöst hållbarhetsmål

När solparken nu tas i bruk tar vi på Nolato ytterligare ett steg i riktning att nå vårt utmanande hållbarhetsmål. Att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten har hög prioritet hos oss på Nolato och att satsa på förnybar el från sol och vind, optimera varutransporter, reducera avfall, minska materialanvändning samt att använda mer förnybara råvaror är exempel på åtgärder vi gör för att nå vårt mål, nämligen minska våra CO2-utsläpp med 80 procent till 2025.

– Det är glädjande att det avtal vi ingick förra året nu börjar generera energi till våra anläggningar. Förutom att vi producerar egen förnybar el, minskar vår miljöpåverkan och säkrar delar av energibehovet, skyddas vi även mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden, säger Glenn Svedberg, Hållbarhetschef för Nolatokoncernen.

Uppförandet av parken påbörjades i höstas och har möjliggjorts genom ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement) mellan Nolato, Bixia och leverantören Alight. Avtalet innebär att Alight utvecklar, äger och driver anläggningen medan Nolato, via elhandelspartnern Bixia, åtar sig att under minst 10 år köpa all den el som parken producerar. Bixia har sedan många år förvaltat Nolatos kraftportfölj som är helt förnybar.

– Den el som produceras i parken står för cirka 15 procent av Nolatos årsförbrukning i Sverige. Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.

– Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Nolato och Bixia som möjliggjort utbyggnaden av ny grön energi i Sverige. Genom denna satsning visar man industrin vägen till en mer hållbar energiproduktion, och att det är fullt möjligt att på ett år gå från beslut till färdig storskalig solpark som långsiktigt säkrar ens elbehov, säger Harald Överholm, vd för Alight.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/