Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato uppdaterar avseende den finansiella utvecklingen under det första kvartalet

08:15 / 24 March 2022 Nolato Press release

Sammantaget bedömer Nolato att koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2022 kommer att vara i linje med samma period föregående år och uppgå till omkring 2,7 miljarder kronor med en EBITA-marginal om cirka 9 procent.

Nolatos nettoomsättning under det första kvartalet har påverkats negativt av begränsad tillgång på komponenter som tvingat vissa kunder att stänga eller reducera produktionskapaciteten under perioder, brist på råmaterial och arbetskraft till följd av pandemin. Dessutom ser framförallt affärsområde Integrated Solutions en lägre försäljning i slutkundsledet, till följd av den uppkomna och eskalerade situationen i Östeuropa. Sammantaget innebär det att koncernens tre affärsområden kommer att redovisa en nettoomsättning i linje med respektive affärsområdes nettoomsättning under det första kvartalet 2021.

Koncernens, och tillika respektive affärsområdes, EBITA-marginal påverkas i sin tur negativt även av nämnda faktorer samt de lägre volymerna.

Sammantaget bedömer Nolato därmed att koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2022 kommer att uppgå till omkring 2,7 miljarder kronor med en EBITA-marginal om cirka 9 procent.

Nolatos fullständiga kvartalsrapport för det första kvartalet kommer att offentliggöras den 3 maj.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/