Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato erhåller tillstånd för produktion av VHP-produkter i Kina

08:14 / 5 December 2022 Nolato Press release

Nolato har idag erhållit det inhemska tillstånd som krävs för att tillverka VHP-produkter i Kina och avser därmed att snarast återstarta produktionen.

Nolato bedömer, likt i den publicerade delårsrapporten för det tredje kvartalet, att affärsområde Integrated Solutions totala omsättning under fjärde kvartalet kommer att uppgå till i storleksordningen en halv miljard kronor.

Kinesiska myndigheter införde per oktober, som Nolato tidigare meddelat i ett pressmeddelande, nya regulatoriska krav vad gäller bland annat tillverkning av produkter inom området Vaporiser Heating Products (VHP) i Kina. Nolato har därför inte under oktober och fram tills nu tillverkat några VHP-produkter i landet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/