Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nytt antal aktier och röster i Nolato AB (publ)

10:15 / 30 December 2021 Nolato Press release

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid den extra bolagsstämman den 5 december 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner i Serie 3 till teckning av nya aktier i bolaget från och med 1 maj till och med 15 december 2021. Under december har totalt 95.000 B-aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 269.282.080 aktier och 517.628.080 röster i bolaget. Per 30 december 2021 finns det totalt 269.377.080 aktier och 517.723.080 röster i bolaget. Dessa aktier är fördelade på 27.594.000 A-aktier med tio röster vardera och 241.783.080 B-aktier med en röst vardera.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/