Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato utsatt för IT-intrång

10:33 / 13 November 2021 Nolato Press release

Nolato har blivit utsatt för IT-intrång. För att utreda, åtgärda och minimera påverkan har Nolato aktiverat IT-expertis som tillsammans med intern personal och externa leverantörer bedriver ett intensivt arbete. Intrånget innebär att Nolatos kommunikationskanaler och verksamhetssystem påverkas i framförallt den europeiska delen.

Enligt en första analys berör intrånget inte några personuppgifter, men händelsen kommer att anmälas till både polisen och Integritetsskyddsmyndigheten.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/