Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato uppdaterar informationen om IT-intrång

07:48 / 15 November 2021 Nolato Press release

Nolato informerade den 13 november om ett IT-intrång som påverkade kommunikationskanaler och verksamhetssystem i framförallt den europeiska delen. De kraftfulla åtgärder som omedelbart vidtogs för att isolera och minimera påverkan har varit lyckade. Nolato gör nu bedömningen att effekterna av intrånget har kunnat begränsas och ingen skadlig krypteringskod har påträffats.

Insatser pågår nu för att successivt starta upp kritiska system igen och bedömningen är att leveransstörningar bör kunna begränsas till innevarande vecka. Ambitionen är därefter att i största möjliga mån producera ikapp förlorad produktion och leverera till kund under kommande veckor.

Intrånget har anmälts till både polisen och Integritetsskyddsmyndigheten.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/