Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato slutför förvärvet av amerikanska GW Plastics

08:00 / 1 September 2020 Nolato Press release

Nolato har slutfört förvärvet av amerikanska GW Plastics. Bolaget har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Förvärvspriset, inklusive tilläggsköpeskilling, bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor. En fullständig förvärvsanalys kommer att redovisas i kvartalsrapporten för årets första nio månader.

Konsolidering av bolaget sker från och med den 1 september. Drygt fyra femtedelar av GW Plastics verksamhet kommer att redovisas inom affärsområde Medical Solutions och resterande del inom Industrial Solutions. Affären bedöms medföra en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år.

Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av nya kreditavtal. 

Genom förvärvet har Nolato etablerat en solid global position på de tre viktigaste kontinenterna - Asien, Europa och Nordamerika.

________________
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/