Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Inbjudan till Nolatos kapitalmarknadsdag 2019

10:30 / 19 August 2019 Nolato Press release

Nolato inbjuder till en kapitalmarknadsdag i Hörby den 17 september 2019.

Programmet kommer att fokusera på nästa steg i koncernens tillväxtmöjligheter i ett globalt perspektiv. Vidare kommer en fördjupning inom utvalda delar av affärsområdenas verksamhet presenteras, och en rundtur i produktionsanläggningen att genomföras.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Hörby på ett av koncernens bolag inom affärsområde Medical Solutions.

Nolato kommer att representeras av vd och koncernchef Christer Wahlquist, finansdirektör Per-Ola Holmström, affärsområdeschef för Medical Solutions Johan Iveberg, affärsområdeschef för Integrated Solutions Jörgen Karlsson och affärsområdeschef för Industrial Solutions Johan Arvidsson.

Datum: Tisdagen den 17 september 2019, Nolato MediTech AB, Medicingatan 4, Hörby
Tid: Från 11:00 till 16:15

Anmälan är obligatorisk och görs senast den 16 september 2019.

För anmälan och gemensam transport var god kontakta Eija Lindberg; eija.lindberg@nolato.comeller via telefon 0766-331872.

------

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/