Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen

15:45 / 5 April 2019 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets webbplats www.nolato.se (https://www.nolato.se/sv-SE/investerare/nolatos-arsredovisning). Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den samt kan beställas via webbplatsen.

Även Nolatos hållbarhetsredovisning för 2018 samt bolagsstyrningsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på webbplatsen.

---------
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019 kl 15:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/