Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

11:02 / 18 February 2019 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument SE0000109811 Aktie B
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 307 492
Antal rösträtter 1 307 492
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-02-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 352 410
 - direkt innehavda rösträtter 1 352 410
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,14 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,64 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,64 % 1 352 410
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,64 % 1 352 410
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Linda Lundberg
 - telefon 0856225243
 - mejl fondadmin@lannebo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/