Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato slutför förvärvet av amerikanska Ja-Bar

03:00 / 19 December 2019 Nolato Press release

Nolato har slutfört förvärvet av amerikanska Ja-Bar Silicone Corporation. Den slutgiltiga köpeskillingen för bolaget uppgår till 93 mkr (skuldfritt bolag). Bolaget, som omsätter omkring 150 mkr på årsbasis med god lönsamhet, ger ett stärkt erbjudande avseende process- och materiallösningar inom skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet, så kallad EMC. Den så kallade EBITDA-multipeln uppgår till cirka 4,5 gånger.

Konsolidering av bolaget sker från och med den 18 december, och verksamheten kommer att redovisas inom affärsområde Integrated Solutions. Affären bedöms medföra en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under 2020.

Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintliga kreditavtal.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/