Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

16:01 / 5 November 2019 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument SE0000109811 Aktie B
Innehavare Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 375 000
Antal rösträtter 1 375 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-10-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 308 000
 - direkt innehavda rösträtter 1 308 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,92849 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,54603 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,54603 % 1 308 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,54603 % 1 308 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 308 000
 - andel av rösträtter 2,54603 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Carl-Mikael Lindholm
 - telefon 0736745328
 - mejl carl-mikael.lindholm@herenco.com
 
Kommentar
Lovisa Hamrin huvudman för stiftelsen & Herenco Holding AB & styrelseledamot i Nolato AB Herenco Holding AB Number of voting rights in Nolato AB: 8 248 743 Percentage of voting rights in Nolato AB: 15,94576%
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/