Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

16:46 / 2 July 2018 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument SE0000109811 B Shares
Innehavare The Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 192 149
Antal rösträtter 1 192 149
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-06-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 416 026
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 416 026
Andel
 - aktier 5,38261 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,76881 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,76881 % 1 416 026
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,76881 % 1 416 026
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Capital Research and Management Company
 - antal rösträtter 1 416 026
 - andel av rösträtter 2,76881 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 416 026
 - andel av rösträtter 2,76881 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Benjamin Allen
 - telefon 2136150469
 - mejl GRGroup@capgroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/