Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden

14:30 / 7 February 2018 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2017 redovisar Nolato en fortsatt mycket stark utveckling.

Siffror för fjärde kvartalet 2017:
  • Omsättningen ökade till 1.926 mkr (1.352)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 230 mkr (130)
  • EBITA-marginalen uppgick till 11,9 procent (9,6)
  • Resultat efter skatt var 180 mkr (95)
  • Resultat per aktie ökade till 6,84 kr (3,61)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 157 mkr (135, exkl. förvärv)
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 12,50 kr per aktie (10,50)

Justerat för valuta var koncernens omsättningstillväxt under kvartalet exceptionellt starka 46 procent.

Integrated Solutions omsättning fördubblades till 900 mkr (448), justerat för valuta ökade omsättningen med exceptionellt starka 112 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 116 mkr (41) och EBITA-marginalen till mycket starka 12,9 procent (9,2).

- Fortsatt mycket höga lanseringsvolymer har levererats under kvartalet för produktområdet Vaporiser Heating Products (VHP), kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Slutkundsefterfrågan och Nolatos levererade volymer inom detta område bedöms nå jämviktsläge under andra halvan av 2018 och då ungefär på en nivå som volymerna var under fjärde kvartalet 2017.

Medical Solutions omsättning ökade till 511 mkr (463), vilket justerat för valuta är en ökning med hela 12 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 68 mkr (59) och EBITA-marginalen till 13,3 procent (12,7).

- Omsättningen har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, säger Christer Wahlquist. Flertalet produktområden har haft en god tillväxt.

Industrial Solutions omsättning ökade till 518 mkr (443), justerat för valuta ökade omsättningen med hela 17 procent. Rörelseresultatet ökade till 52 mkr (36) och EBITA-marginalen uppgick till 10,0 procent (8,1).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga produktområden, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar Christer Wahlquist.

För helåret 2017 ökade koncernens omsättning med 51 procent till 6.720 mkr (4.447). Rörelseresultat EBITA ökade till 763 mkr (457), motsvarande en EBITA-marginal på 11,4 procent (10,3).

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god och skuldsättningen har minskat under året i och med det starka resultatet och positiva kassaflödet. Soliditeten var vid årsskiftet 45 procent (47) och den finansiella nettoskulden 153 mkr (408).

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 12,50 kr per aktie (10,50).

Årsstämma hålls den 24 april 16.00 i Grevie.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/