Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Mycket starkt kvartal för Medical Solutions

I dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2018 redovisar Nolato en fortsatt positiv utveckling och stark finansiell ställning.
Omsättni...

14:30 / 24 Oct Nolato Press release

Telefonmöte Nolatos halvårsrapport

Nolatos rapport för de första sex månaderna 2018 publiceras torsdag den 19 juli klockan 14.30.
Vid en telefonkonferens klockan 15.30 samma dag ...

14:52 / 16 Jul Nolato Press release

Nolatos årsstämma 2018

Nolato har under tisdagen hållit årsstämma.
Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 12,50 kr per aktie. Avstäm...

18:30 / 24 Apr Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.nolato.se.
Den tryckta versionen är under distribution till de a...

12:30 / 27 Mar Nolato Press release

Kallelse till Nolatos årsstämma 2018

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Anmäl...

22:00 / 19 Mar Nolato Press release

Analytikermöte Nolatos bokslutskommuniké

Nolatos bokslutskommuniké för 2017 publiceras onsdag den 7 februari klockan 14.30.
Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till en pr...

10:10 / 5 Feb Nolato Press release