Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Valberedning inför årsstämman 2018

11:45 / 17 October 2017 Nolato Press release

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 26 april 2017 har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2017 utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2018:

- Henrik Jorlén, ordförande, utsedd av fam. Jorlén
- Gun Boström, utsedd av fam. Boström
- Lovisa Hamrin, utsedd av fam. Hamrin
- Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder
- Johan Ståhl, utsedd av Lannebo Fonder
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.comeller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.
---------
För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande, Henrik Jorlén, tel 0705 42 81 51
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl 11.45 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/