Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Herenco förvärvar större aktiepost i Nolato

14:00 / 15 June 2016 Nolato Press release

Familjeföretaget Herenco har förvärvat Backahills, familjen Erik Paulssons, aktiepost i Nolato. Posten utgör cirka 3,1 procent av kapitalet och 16 procent av rösterna i Nolato.

"Vi har under flera år följt Nolato, som vi tycker är ett väldigt fint bolag och är glada för att ha förvärvat denna aktiepost", säger Lovisa Hamrin, vd för familjebolaget Herenco.

Familjen Hamrin har en 150-årig industrihistoria där Jönköpings-Posten är grunden. Idag äger man utöver tidningsrörelsen bland annat industrikoncernen Herenco med en omsättning på 3,5 miljarder kronor och 1600 anställda.

Erik Paulsson har varit delägare i Nolato sedan 1990. Erik var också medlem i Nolatos styrelse under perioden 2003 till 2014. Försäljningen ska ses som ett led i den ökade koncentrationen till fastighetssektorn.

"Det är glädjande med en ny och långsiktig industriell delägare som tillsammans med styrelse och ledning kan fortsätta utveckla Nolatokoncernen enligt den fastlagda strategin", säger styrelseordförande Fredrik Arp.

---------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, styrelseordförande Nolato, 0708 207000
Erik Paulsson, Backahill, 0733 871818
Lovisa Hamrin, koncernchef/ägare Herenco, 0707 877826

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl 14.00.

www.nolato.se (http://nolato.com)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/