Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

2015 ett rekordår för Nolato

14:30 / 4 February 2016 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké för 2015 redovisar Nolato sitt bästa rörelseresultat hittills och en fortsatt stark finansiell ställning.

  • Omsättningen uppgick till 4.726 mkr (4.234)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 570 mkr (470)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 12,1 procent (11,1)
  • Resultat per aktie ökade till 15,97 kr (13,84)
  • Soliditeten var 54 procent (54) och den finansiella nettotillgången 122 mkr (59)
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 10,00 kr (8,50) per aktie

- Rörelseresultatet är för fjärde året i rad det hittills bästa i koncernens historia, säger Nolatos vd och koncernchef Hans Porat. Vi har under 2015 arbetat vidare med vår fastslagna strategi att skapa en balanserad koncernstruktur, med fokus på teknikutveckling, projektledning och produktivitet. Detta har bidragit till stärkta kundrelationer, framflyttade marknadspositioner och ökad lönsamhet.

Nolato Telecoms omsättning för helåret 2015 uppgick till 2.017 mkr (1.799), justerat för valuta minskade omsättningen med 8 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 272 mkr (199) och EBITA-marginalen till starka 13,5 procent (11,1).

- Volymerna under fjärde kvartalet har varit högre än tidigare förväntat, då utgående modeller har haft längre livslängd. Därmed kommer produktväxlingen istället att ske under innevarande kvartal, med markant lägre volymer än under fjärde kvartalet 2015 som följd.

Nolato Medicals omsättning ökade till 1.464 mkr (1.333). Rörelseresultatet EBITA ökade till 191 mkr (176) och EBITA-marginalen uppgick till 13,0 procent (13,2).

- Vår satsning på utökat partnerskap med kunderna har mottagits  positivt på marknaden och medför hög aktivitet och god projektbeläggning.

Nolato Industrials omsättning uppgick till 1.251 mkr (1.106), en ökning med 11 procent justerad för valuta. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 132 mkr (118), med en EBITA-marginal om 10,6 procent (10,7).

- Ökade marknadsandelar och fortsatta tekniksatsningar ger en positiv effekt.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 54 procent (54) och en finansiell nettotillgång om 122 mkr (59). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 10,00 kr (8,50).

Årsstämman hålls den 28 april kl 16.00 i Grevie.
---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/