Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

10:01 / 7 December 2016 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument SE0000109811 B-aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 608 994
Antal rösträtter 1 608 994
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-12-06
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 023 958
 - direkt innehavda rösträtter 1 023 958
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,89 %
 - direkt innehavda rösträtter 2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2 % 1 023 958
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2 % 1 023 958
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mia Metso Ekberg
 - telefon 08-58597525
 - mejl mia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/