Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nolatos extra bolagsstämma

Nolato har under måndagen hållit extra bolagsstämma.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram för le...

11:00 / 5 Dec Nolato Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nolato AB (publ), org.nr 556080-4592 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2016 klockan 10.00 i ...

20:15 / 10 Nov Nolato Press release

Nolato slutför förvärvet av Treff AG

Nolato har slutfört förvärvet av schweiziska Treff AG. Den slutgiltiga köpeskillingen för bolaget uppgår till 418 mkr. Treff bedöms under 2016 ha ...

16:00 / 3 Oct Nolato Press release

Nolato förvärvar schweiziska Treff

Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av schweiziska Treff AG. Bolaget, som omsätter drygt 450 mkr på årsbasis med god lönsamhet, ger en stärk...

14:00 / 26 Sep Nolato Press release

Nolato stärker totala kunderbjudandet

Nolato har tecknat avtal om att förvärva polska Grizzly Medical, som verkar inom montage, vidareförädling och kvalitetssäkring av medicintekniska...

08:30 / 2 Sep Nolato Press release

Telefonmöte Nolatos halvårsrapport

Nolatos rapport för de första sex månaderna 2016 publiceras tisdag den 19 juli klockan 14.30. Vid en telefonkonferens klockan 15.00 samma dag komm...

13:30 / 13 Jul Nolato Press release

Herenco förvärvar större aktiepost i Nolato

Familjeföretaget Herenco har förvärvat Backahills, familjen Erik Paulssons, aktiepost i Nolato. Posten utgör cirka 3,1 procent av kapitalet och 16...

14:00 / 15 Jun Nolato Press release

Johan Iveberg ny chef för Nolato Medical

Nolato har utsett Johan Iveberg till ny chef för affärsområde Nolato Medical och medlem av koncernledningen. Johan har sedan 2010 varit vd i Nolat...

10:00 / 19 May Nolato Press release

Nolatos årsstämma 2016

Nolato har under torsdagen hållit årsstämma.
Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 10,00 kr per aktie. Avstämn...

19:00 / 28 Apr Nolato Press release

Stark utveckling för Nolato Medical

I dagens rapport för de första tre månaderna 2016 redovisar Nolato en stark utveckling för Nolato Medical, med en tillväxt på 14 procent och en ma...

15:00 / 28 Apr Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.nolato.se.
Den tryckta versionen är under distribution till de akt...

13:00 / 31 Mar Nolato Press release

Kallelse till årsstämma i Nolato

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Anmäl...

19:00 / 22 Mar Nolato Press release

2015 ett rekordår för Nolato

I dagens bokslutskommuniké för 2015 redovisar Nolato sitt bästa rörelseresultat hittills och en fortsatt stark finansiell ställning.
Om...

14:30 / 4 Feb Nolato Press release