Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stärkta marginaler inom samtliga affärsområden

14:30 / 21 July 2014 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för första halvåret redovisar Nolato ett rörelseresultat (EBITA) på 194 mkr (233) och en rörelsemarginal om hela 10,2 procent (9,6). Den starka marginalen förklaras av ett fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar, en gynnsam produktmix samt en flexibel kostnadsstruktur inte minst i Asien. Koncernens omsättning uppgick till 1.897 mkr (2.418).

- En god lönsamhet har varit och är högsta prioritet, och med en stark finansiell ställning har vi förutsättningar att investera för framtiden samt fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder. Nolato Medical har färdigställt en ny fabrik i Kina och expansionen av anläggningen i Ungern löper enligt plan. Vidare har vi under kvartalet startat en produktionsenhet inom Nolato Telecom i Malaysia avseende elektromagnetisk avskärmning, EMC, säger koncernchef Hans Porat. 

Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete som skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. De senaste årens strategiska arbete har bland annat resulterat i framflyttade marknadspositioner.

- Inom Nolato Medical fortsätter vi vår satsning på ytterligare lönsam tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Inom Nolato Telecom ska vi stärka vår nischposition med tekniskt avancerade lösningar samt inom området EMC, elektromagnetisk avskärmning, medan vi ska flytta fram positionerna hos större utvalda kunder i norra och centrala Europa inom Nolato Industrial, säger koncernchef Hans Porat. 

Vid slutet av andra kvartalet uppgick soliditeten till 51 procent (42) och den finansiella nettoskulden till 37 mkr (128).

---------

För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2014 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/