Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Starkt resultat och hög marginal

I dagens kvartalsrapport för det tredje kvartalet redovisar Nolato ett rörelseresultat (EBITA) om 112 MSEK (103) samt en rörelsemarginal om hela 1...

14:30 / 28 Oct Nolato Press release

Investerar- och mediamöte delårsrapporten

Nolatos rapport för de första nio månaderna 2014 publiceras tisdag den 28 oktober klockan 14.30.
Investerare, analytiker och media hälsas välko...

08:48 / 24 Oct Nolato Press release

Telefonmöte Nolatos delårsrapport

Nolatos rapport för de första sex månaderna 2014 publiceras måndag den 21 juli klockan 14.30.
Vid en telefonkonferens klockan 15.00 samma dag k...

09:48 / 15 Jul Nolato Press release

Nolatos årsstämma 2014

Nolato har under måndagen hållit årsstämma.
Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 8,00 kr per aktie, var­av ...

19:00 / 28 Apr Nolato Press release

Stark marginalutveckling

I dagens delårsrapport för första kvartalet redovisar Nolato ett rörelseresultat (EBITA) på 94 mkr (122), och en rörelsemarginal om 10,1 procent (...

14:30 / 28 Apr Nolato Press release

Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Anmäla...

16:15 / 24 Mar Nolato Press release

Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets webbsida www.nolato.se.
Den tryckta versionen är under distribution till de a...

14:30 / 24 Mar Nolato Press release

Nolatos bästa år hittills

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättningsökning med 17 procent till 4.522 mkr (3.874) för verksamhetsåret 2013. Rörelseresultatet (EB...

14:30 / 4 Feb Nolato Press release