Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delår: Starkt resultat och hög kapitalavkastning

15:00 / 19 July 2013 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet ett starkt resultat och en hög kapitalavkastning. Omsättningen ökade med 11 procent till 1.164 mkr (1.046) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 37 procent till 111 mkr (81). Resultat per aktie ökade till 2,97 kr (2,05) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 120 mkr (56, exklusive förvärv).

- Alla våra tre affärsområden har ökat rörelseresultatet och uppvisar höga marginaler, vilket känns mycket tillfredsställande, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical fortsatte sin tillväxt och ökade omsättningen med 3 procent till 323 mkr (315). Justerad för valuta var ökningen 8 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 42 mkr (36) och EBITA-marginalen ökade till 13,0 procent (11,4).

- Marginalen har påverkats positivt av en gynnsam produktmix, säger Hans Porat.

Som informerats om tidigare i juli expanderar Nolato Medical sin kinesiska produktionsanläggning med ytterligare 2.200 kvm. Utbyggnaden görs för att säkra resurser för en tillväxt i Kina.

Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med 28 procent till 541 mkr (423). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 43 mkr (21) och EBITA-marginalen till 7,9 procent (5,0).

- Volymerna har varit mycket höga, speciellt under första delen av kvartalet, där flera produkter har haft en mycket hög efterfrågan i konsumentledet, konstaterar Hans Porat. Uppstart av nya kundprojekt har genomförts som planerat och ersätter successivt nuvarande produktportfölj.

Affärsområde Nolato Industrials omsättning uppgick till 300 mkr (309). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 30 mkr (29) och EBITA-marginalen till starka 10,0 procent (9,4).

- Volymerna har varit stabila under kvartalet, kommenterar Hans Porat. En reducerad kostnadsnivå och fördelaktig produktmix har givit positiv marginaleffekt.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god. Nettoskulden uppgick vid halvårsskiftet till 128 mkr (406) och soliditeten till 42 procent (41). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 23,0 procent (15,9) och avkastningen på eget kapital till 24,2 procent (15,2).

Den kompletta rapporten finns för nedladdning nedan eller på www.nolato.se

--------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Nolatoaktien är noterad på Mid Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm, där den ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 kl 15.00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-delar--starkt-resultat-och-hog-kapitalavkastning,c9443774

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9443774/144192.pdf

Show as PDF